Hurtigruten ASA har sendt ut en melding der det vises til børsmeldingen datert 22. desember 2008 vedrørende tegningsavtalene som var mottatt for den betingede rettede emisjonen i Hurtigruten ASA med et totalt bruttoproveny på 313,85 millioner kroner.Som opplyst i børsmeldingen, er den rettede rmisjonen betinget av oppfyllelse av en rekke betingelser, herunder oppnåelse av kreditorenes samtykke for den pågående finansielle restruktureringen av selskapet.Hurtigruten har ennå ikke oppnådd samtlige kreditorsamtykker som er nødvendig for å oppfylle betingelsene for den rettede emisjonen. Selv om diskusjonene fortsetter, vil den ekstraordinære generalforsamlingen som var forventet avholdt i slutten av januar 2009 derfor bli utsatt til begynnelsen av februar 2009. Forhandlingene med kreditorene er utfordrende og det kan ikke gis noen garanti for at samtlige av betingelsene for den rettede emisjonen vil bli oppfylt, heter det i meldingen.Hurtigruten-aksjen faller 2,5 prosent til 3,56 kroner.