Forvalter ser få tegn til bedring

Denne gangen vil verdensøkonomien snu som et tankskip, ikke som et jagerfly, sier Peter Warren.

Hedgefondforvalter Peter Warren har liten tro på at børsoppgangen vil fortsette med full styrke.- Det er ikke overraskende at det har kommet en korreksjon opp etter så store kursfall som det var i høst. Men for at dette skal bli varig, må fallet i realøkonomien stoppe opp, sier Warren til Dagens Næringsliv.Han presiserer at børsen godt kan snu en stund før realøkonomien gjør det, men at han foreløpig ser få tegn til at verdensøkonomien er i bedring.- Fortsatt er realøkonomien på full fart sørover. De mest optimistiske spår et omslag i annet halvår i år, men jeg har også sett anslag som sier 2012. Jeg tror verdensøkonomien denne gangen vil snu som et tankskip, ikke som et jagerfly, sier Warren til avisen.