Hurtigruten ASA meldte rett før jul at det var mottatt bindende tegningsavtaler for en rettet emisjon på totalt 313,85 millioner nye aksjer til tegningskurs én per aksje, som vil gi et samlet bruttoproveny på 313,85 millioner kroner forutsatt at betingelsene for den rettede emisjonen oppfylles.En av betingelsene for den rettede emisjonen var at obligasjonseierne i Hurtigrutens konvertible obligasjonslån på 150 millioner kroner vedtok nødvendige endringer i låneavtalen for det konvertible obligasjonslånetDet er i dag avholdt obligasjonseiermøte, hvor de foreslåtte endringene ble vedtatt med 99.67 prosent flertall. Den rettede emisjonen og den samlede refinansieringsplanene for Hurtigruten er fortsatt betinget av de øvrige vilkår som er beskrevet i selskapets børsmelding av 22. desember 2008, herunder blant annet godkjenning fra bankene og KirBerg Shipping KS/Kystruten KS, samt vedtak på selskapets ekstraordinære generalforsamling planlagt avholdt i slutten av januar 2009.