På en ekstraordinær generalforsamling i Wega Mining ASA vedtok selskapet en aksjespleis, slik at 11 aksjer pålydende 0,05 kroner blir spleiset til 1 aksje pålydende 0,55 kroner.WEMI aksjene vil bli handlet med nytt pålydende 0,55 kroner fra og med 14. januar 2009, da den etterfølgende emisjonen vedtatt 20. november 2008 og aksjespleis vedtatt 6. januar 2009 er registrert i foretaksregisteret.Aksjonærer i WEMI vil bli rundet oppover slik at de vil ha et antall som er delelig med 11 som følge av vederlagsfritt overføring av aksjer fra selskapets hovedaksjonær, Datum AS.