Håper å nå 10.000 fat per dag

InterOil melder om "nok en vellykket brønn".

Nils N. Trulsvik. Foto: Finansavisen

Det lille oljeselskapet Interoil har ferdigstilt den andre og siste brønnen i boreprogrammet i South Mirador-området i Peru for 2008, heter det i en melding.Den aktuelle brønnen produserer 800 fat olje per dag og blir knyttet til eksisterende produksjonsfasiliteter.Total produksjon for selskapet i feltet er på 4.400 fat per dag, med total produksjon i Peru på 7.000 fat per dag. Etter den siste brønnen venter selskapet en totalt produksjon på nære 10.000 fat per dag for Peru og Colombia.