"Hafslund Infratek" forsvinner fra Oslo Børs

Navneendring og ticker-endring.

Det nye navnet til Hafslund Infratek er fra og med i dag Infratek ASA.Ny ticker er INFRA.