Havila Shipping kjøper seg makt

Ledelsen i Havila Shipping forteller om kjøp som sikrer bedre fotfeste i spotmarkedet.

Foto: iStockPhoto

Havila Shipping har kjøpt ytterlige fem prosent av andelene i KS Havila Saturn. Havila Shipping har dermed sikret seg en eierandel på 85 prosent.KS-selskapet eier AHFS fartøyet Havila Saturn som har operert i spotmarkedet siden februar 2008.Havila Shipping har hatt en fin start på 2009. I skrivende stund omsettes aksjen for 38 kroner, opp 10,14 prosent.