Trygve Hegnar, Gyldendals nest største aksjonær, mener ifølge Dagens Næringsliv at det er stor sjanse for at børsen er lurt trill rundt av det han kaller de "siamesiske tvillingene" Kjell Ulrichsen og Erik Must. Rett før jul godkjente Oslo Børs Musts bud på 350 kroner per aksje. Hegnar mener budet burde ha vært på 406 kroner per aksje, som er snittet av markedskursen i 2008. Børsen mener man ikke kan tillegge markedskursen særlig vekt, da det i hovedsak bare finnes én kjøper i markedet; Hegnar.- I beste fall må dette kunne kalles en logisk brist. Riktignok er jeg en kjøper, men det er jo veldig mange selgere der ute, som alle i gjennomsnitt forlangte 406 kroner per aksje i fjor, sier Hegnar til avisen.- Dette er en brøler fra børsens side, sier han.Hegnar sier at han har tilbudt Ulrichsen 600 kroner per aksje. I stedet solgte han sine aksjer til Must for 350 kroner.Hegnar sier det er stor sannsynlighet for at det finnes en tilleggsavtale som betyr at Ulrichsen får betalt mer enn han skal ha. Ulrichsen på sin side mener Hegnar er på tynn is.- Det er helt utenkelig for meg å inngå en avtale med Must eller andre, som ikke har forankring i virkeligheten ved at prisen er satt lavere enn den i realiteten er. Jeg kan forsikre Hegnar, nok en gang, at 350 kroner er den reelle prisen, som jeg mener er en god pris for aksjene i Gyldendal. Jeg kjenner også meget godt de rettslige konsekvensene ved å holde faktum skjult hva gjelder prisen jeg fikk, sier han.