Hvor skal lakseprisen i 2009?

Norges beste fiskeanalytiker Klaus Hatlebrekke forteller HegnarOnline hvor lakseprisen skal i 2009.

Foto: Scanpix

HegnarOnline har spurt analytiker Klaus Hatlebrekke i DnB Nor Markets om hvor lakseprisene skal i 2009. Ifølge analytikeren har meglerhusets forventninger til lakseprisen vært en pris på i underkant av 25 kroner per kilo levert Oslo.- Dette prisnivået ligger noe under det som er forward-prisene i dag, som ligger på rundt 25,50 for hele 2009, sier Hatlebrekke.- Men vi blir stadig mer og mer bekymret for laksen og våre prisforventninger, ettersom mye av markedsbalansen henger på at europeiske oppdrettere vil få mulighet til å selge mer fisk mot markeder som Chile ikke vil klare å forsyne i 2009. Chile vil selge 20-30 prosent mindre atlantisk laks i 2009 enn i 2008 og vi håper jo at dette vil gi seg utslag i høyere priser på laksen i disse markedene blant annet USA. Det som, dessverre, har skjedd så langt er at prisene på laks i USA fortsetter å falle betydelig samtidig som flere chilenske aktører har bygd opp noe lager i påvente av bedre laksepriser, fortsetter analytikeren til HegnarOnline.Skulle det vise seg at det forventede tilbudsfallet fra Chile ikke gir en bedring i prisbildet, er Norge ifølge analytikeren avhengig av at det europeiske markedet skal ta unna vår produksjonsøkning på 10-15 prosent, noe som fort kan bli høyere også.- Dette bekymrer meg og gjør at sannsynligheten for at prisene i snitt faller under 25 kroner gradvis er økende. Blir lakseprisen lavere enn 25 kroner, blir multiplene for alle lakseselskapene høye og flere vil kunne få likviditetsutfordringer, avslutter fiskeanalytikeren til HegnarOnline.