Geveran Trading har forlenget TRS-avtaler (total return swaps) relatert til 21 million aksjer i Marine Harvest med forfall 8. januar. Ny forfallsdato er nå 8. juli 2009. Utøvelseskursen er 1,335 kroner per aksje.Geveran Tradings eierandel i Marine Harvest er uendret etter forlengelsen. Geveran Trading eier 1.079.632.755 aksjer i Marine Harvest, tilsvarende 31,033 prosent av uteståend aksjer.I tillegg sitter Geveran Trading på TRS-avtaler med en underliggende eksponering på 80 millioner aksjer.TRS-avtaler vil blant annet si at Geveran Trading har den fulle og hele økonomiske resultatet av kursutviklingen på aksjene.