Kjøper aksjer for 86,5 millioner kroner

Aker Capital starter 2009 med å laste op med aksjer i Aker Exploration.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Aker Capital har i dag kjøpt 2.983.700 aksjer i Aker Exploration til en kurs på 29 kroner stykket, tilsvarende 86.527.300 kroner.Ny beholding er 15.224.848 aksjer, hvilket gir en eierandel på 76,12 prosent i Aker Exploration.Aker Capital AS har også konvertible obligasjoner pålydende 3,7 millioner i Aker Exploration. Obligasjonene kan konverteres til 46.028 aksjer.