Vitrolife AB vil by på Oslo Børs-noterte MediCult. Budet verdsetter selskapet til 362 millioner kroner (12,76 kroner per aksje). Premien er dermed på 56 prosent i forhold til tirsdagens sluttkurs på 8,20 kroner og 82 prosent i forhold til volumveid sluttkurs de siste 30 handelsdagene på 7,01 kroner.Vitrolife byr fem nye aksjer i Vitrolife for ni MediCult-aksjer.De nye aksjene vil tas opp til handel på NASDAQ OMX Stockholm.Orkla, Skagen Fondene og MP Pensjon stiller seg positive til budet.