Kurspausen i CanArgo over

Handelen i aksjen er startet opp igjen.

Klokken 10:43 gjenopptok Oslo Børs handelen i CanArgo-aksjen.