Marine Harvest har rapportert faktiske slaktevolumer for fjerde kvartal 2008. Slaktevolumene oppgis i Head on Gutted (HOG) ekvivalenter.Slaktevolumer for Q4 2008 (HOG)Norge 53 tusen tonnChile(1) 15 tusen tonnCanada 8 tusen tonnSkottland 10 tusen tonnAndre enheter 4 tusen tonn
Totalt 90 tusen tonnInnfrir forpliktelsene - blir storeier i Aker Seafoods
(1) Solgte volumer i ChileTotalt landet slaktevolumene på 90.000 tonn. I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for Q3 2008 guidet Marine Harvest et slaktevolum på 82.000 tonn for fjerde kvartal 2008, fremgår det av meldingen.Selskapet presenterer sine tall for fjerde kvartal 2008 den 4. februar. Videre opplyser selskapet at de har besluttet å innfri sine forpliktelser knyttet til sin forward kontrakt på aksjer i Aker Seafoods som utløper 15. januar 2008.Som en konsekvens av dette vil Marine Harvest formelt overta eierskapet til 5 800 531 aksjer i Aker Seafoods fra denne dato. Aksjene vil bli overtatt i henhold til vilkårene i forward kontrakten til 48,34 kroner per aksje. Etter transaksjonen eier Marine Harvest 5 800 531 aksjer i Aker Seafoods, tilsvarende ca 11.9 prosent av de utestående aksjene.I følge aksjonæroversikten på Manamind gjør det Marine Harvest til selskapets nest største eier.Sammenligner vi prisen Marine Harvest betaler per aksje med dagens aksjekurs i Aker Seafood på 6,50 kroner, ser vi at selskapet må ut med i overkant av 242 millioner kroner "for mye". Likevel vil transaksjonen, i følge selskapet, ha en nøytral effekt på resultatregnskapet for første kvartal 2009 og vil ikke påvirke netto rentebærende gjeld i Marine Harvest. Aksjene vil bli rapportert som et finansielt innehav fremover, heter det i meldingen.