- Utviklingen i og behovet for arbeidskapital kan være en av de mest undervurderte punktene i forbindelse med å vurdere selskaper i en nedgangskonjunktur, fastslår DnB NOR Markets en rapport torsdag.- Selskapene skvises fra begge sider med blant annet leverandører som vil ha raskere oppgjør, lagre som omsettes langsommere og kunder som strever med å gjøre opp. I verste fall med ødeleggende effekt på likviditet og overlevelsesevne. I en internasjonal sammenheng er selskapene på Oslo Børs som en følge av sektorsammensettingen totalt sett mindre utsatt enn de fleste andre steder. Ser vi imidlertid på enkeltselskapene kan utfordringene variere sterkt, heter det.De mest sårbare selskapene, og dermed de med høyest risiko for å havne i en situasjon med manglende arbeidskapital, er disse:
  • Aker BiomarineAker Biomarine
  • CodfarmersCodfarmers
  • EltekEltek
  • Grieg SeafoodGrieg Seafood
  • HexagonHexagon
  • Marine FarmsMarine Farms