DnB NOR Markets har gjort enkelte endringer i estimatene for Orkla etter selskapets avtale med Alcoa og oppstarten av anlegget til Elkem Solar. I tillegg er konsernets aksjeportefølje opp med rundt én milliard siden meglerhusets forrige gjennomgang. Konklusjonen blir at estimert EPS for 2008 er ned med 1,03 kroner til 0,19 kroner, mens estimert EPS for 2009 reduseres med 1,42 til 5,13 kroner.Lavere estimater for Profiler og Elkem kompenseres i stor grad av høyere verdsettelser for Elkem Solar, Vannkraft og aksjeporteføljen.DnB NOR Markets har en kjøpsanbefaling på Orkla med et kursmål på 60 kroner per aksje.Orkla-aksjen stiger 0,5 prosent til 46,45 kroner.