Meglerhus gjentar salgsanbefaling

DnB Nor Markets gjentar salgsanbefalingen på Grieg Seafood, og vil nå vurdere kursmålet.

Foto: Scanpix

Mandag sendte Grieg Seafood ut et resultatvarsel. I en fersk rapport skriver meglerhuset DnB Nor Markets følgende:Vi hadde estimert en EBITDA på 58 millioner kroner for Q4, mens selskapet nå selv ser en EBITDA på 10-20 millioner kroner. Sykdom på fisk i Skottland og Norge bidrar sammen med en mindre attraktiv produkt-sammensetting og lavere volum til svikten. Problemene gjør at vi kan få betydelige nedskrivninger av goodwill og lisenser. I tillegg kan selskapet igjen være i brudd med betingelser i låneavtalen med bankene. De vil ha behov for høye avsetningspriser i 2009 for å ri av stormen.Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen og vil vurdere kursmålet på kroner 3 per aksje.