Mandag morgen kom det. Selskapet rapporterer lavere finansielle resultat for fjerde kvartal 2008, grunnet flere forhold som har påvirket lønnsomheten i virksomhetene.Les også: Ifølge analytiker Klaus Hatlebrekke i DnB Nor Markets er det i hovedsak tre forhold som Cermaq beskriver i sitt resultatvarsel. Det er en forverret sykdomssituasjon i Chile, en svakere krone som påvirker eiendeler, gjeld og bruttomarginen i EWOS samt noe utsatt slakt på grunn av svake markeder spesielt i USA og Japan.• Cermaq har hatt 10 nye ISA utbrudd i fjerde kvartal i Chile. Dette er mye og en stor økning for Cermaq. Selskapet tar en nedskrivning på 20-40 millioner på grunn av lavere utsett, og totalt en nedskrivning på 120 millioner som følge av destruering og ekstraordinær nedskrivning.• En svakere krone, spesielt mot USD og EUR påvirker selvfølgelig gjeld og eiendeler i selskapet noe som ikke er overraskende. Mer overraskende er det at Cermaq har flere salg på kontrakter fra fôrselskapet EWOS på en fast valutakurs fra forrige kvartal noe som gir 30 millioner i tap fra denne divisjonen.• Og til sist har Cermaq valgt å slakte mindre fisk enn tidligere estimert på grunn av svakere laksemarked rundt om i verden. Tidligere forventet de å slakte 37.000 tonn, mens de slaktet 30.000 tonn. På grunn av denne flyttingen fra 2008 til 2009, blir ikke 2009 volumene vesentlig endret.- To av tre forhold rundt denne profit warningen er ganske kjente ting for investorene slik at kursbevegelsene ikke bør være veldig store. De 30 millionene i tap på EWOS var mer overraskende, men dette påvirker jo bare salget i ett kvartal og i første kvartal bruker en slutt valuta kurs ved utgangen av 2008, noe som kanskje gir en gevinst denne gangen, sier Hatlebrekke til HegnarOnline.Meglerhuset har en HOLD-anbefaling på Cermaq.- Vi vil justere ned våre fjerde kvartals estimater på grunn av disse hendelsene, men våre 2009 estimater vil bare gjennomgå mindre endringer. Konsensus derimot vil nok justere mer ned siden våre 2009 estimater ligger 30 prosent lavere enn konsensus, avslutter analytikeren.