I helgen kom det frem to store nyheter rundt CanArgo og Golden Ocean-aksjene. Det er trolig at nyhetene vil påvirke kursen når børsen åpner mandag.
CanArgoGolden Ocean
Ifølge NYSE, har CanArgo brutt seksjon 1003(a)(iv) av selskapsguiden i forbindelse med dere NYSE-notering. NYSE påpeker at selskapet har tapt såpass mye penger, eller at selskapet er i en så presset økonomisk situasjon, at det kan stilles spørsmål rundt selskapets videre driftsgrunnlag.Selskapet har fått frist frem til 5. februar 2009 for å legge frem en plan til hvordan selskapet skal overleve den akutte, interne finansielle krisen.CanArgo-tickeren vil få en ".BC" lagt til, som tilsier at selskapet ikke lever opp til børsens standarder.En analyse gjennomført av Pareto viser til en verdijustert egenkapital (VEK, avkastning justert for fradrag av netto arbeidskapital og gjeld, latent skatt og markedsverdi av finansielle instrumenter) på 17 prosent. Er analysen korrekt, bryter tørrlastselskapet med lånebetingelsene, som tilsier en VEK over 27,5 prosent, skriver Finansavisen.Det aktuelle obligasjonslånet er et konvertibelt lån på 200 millioner dollar. Norsk Tillitsmann (tillitsmann for låneavtalen) har ifølge den omtalte låneavtalen rett til å erklære lånet misligholdt ved et slikt lånebrudd. Golden Ocean kan i verste fall da ende i skifteretten som følge av situasjonen, men et mer trolig utfall vil være en emisjon.- Hvis selskapet trenger mer egenkapital, så må vi fylle på mer. Vi har ikke lyst til det, men jeg tror man må være beredt i et marked som ikke fungerer i dag, sa Tor Olav Trøim på selskapet kvartalspresentasjon tidligere i høst.