Svein Richard Brandtzæg er utnevnt til ny konsernsjef i Norsk Hydro ASA etter at nåværende konsernsjef Eivind Reiten fratrer sin stilling 30. mars 2009. Reiten har orientert styret om at han ønsker å tre tilbake etter nesten åtte år som leder av selskapet.
Norsk Hydro vil holde en pressekonferanse klokken ti i forbindelse med skiftet av konsernsjef.
- Styret beklager at Eivind Reiten har bestemt seg for å slutte men har respekt og forståelse for hans beslutning i lys av den lange perioden han har ledet selskapet, sier Hydros styreleder Terje Vareberg. - Samtidig er styret svært tilfreds med at en meget dyktig og erfaren Hydro-leder har takket ja til å etterfølge Reiten, sier Vareberg.Svein Richard Brandtzæg, 51, er konserndirektør i Hydro med ansvar for forretningsområdet Aluminium Produkter, Hydros virksomhet innen videreforedling med om lag 16.500 ansatte. Brandtzæg, som har doktorgrad i kjemi fra NTNU i Trondheim, leder også Hydros teknologistyre (Hydro Technology Board).Siden han begynte ved Årdal og Sunndal Verk i 1985, har Brandtzæg hatt en rekke lederstillinger i hele verdikjeden i Hydros aluminiumvirksomhet, både i aluminiumproduksjon og videreforedling, i og utenfor Norge.- Brandtzæg har usedvanlig bred kompetanse og meget solid erfaring fra norsk og internasjonal aluminiumvirksomhet, og han har vist seg som en sterk og svært handlekraftig leder gjennom 23 år i Hydro, sier Vareberg.Reiten trekker seg etter åtte år som konsernsjef Eivind Reiten, 55, har arbeidet i Hydro siden 1986, og han har ledet selskapet siden mai 2001.- Jeg har hele tiden sett for meg at syv til åtte år ville være en hensiktsmessig avgrensing for mitt lederskap i Hydro. Denne våren har jeg sittet i åtte år, og nå er tiden inne for å slippe til nye krefter og nye øyne, sier Reiten.Reiten har i løpet av sine nesten 23 år i Hydro hatt en rekke lederstillinger innen aluminium, magnesium, landbruk, olje og energi. Han har ledet Hydro gjennom den mest omfattende restruktureringen i selskapets 103-årige historie, fra et industrikonglomerat til dagens aluminium- og energiselskap.- Eivind Reiten har markert seg som en av Norges fremste industriledere. Som konsernsjef i Hydro har han stått i bresjen for en krevende men helt nødvendig omstilling i selskapet, som har lagt grunnlaget for internasjonalt konkurransedyktige virksomheter innenfor landbruk, olje- og energi og aluminium, sier Vareberg.Reiten har også vært olje- og energiminister, fiskeriminister og statssekretær i Finansdepartementet.