Ifølge en melding rapporterer Cermaq lavere finansielle resultat for fjerde kvartal 2008, grunnet flere forhold som har påvirket lønnsomheten i virksomhetene.I meldingen går det frem følgende:Sykdomssituasjonen, spesielt knyttet til ILA, har blitt betydelig forverret i løpet av de siste månedene. Næringen har opplevd en sterk økning i antall nye tilfeller av ILA, og Cermaqs virksomhet har hatt 10 nye tilfeller av ILA siden utgangen av september. De nye utbruddene har rammet anlegg med større fisk, 2+ kilo, samt anlegg med fisk under 500 gram. Selskapet har besluttet å destruere tre anlegg med liten fisk og fremskynde slakting av berørte anlegg med større fisk. Dette vil medføre salg av fisk med lavere slaktevekt enn forventet, noe som vil gi lavere inntekt. I tillegg elimineres en andel av selskapets smoltbeholdning i ferskvannsanlegg, og smoltutsettet i 2009 reduseres.Selskapet venter nå ekstraordinær nedskriving på rundt 120 millioner kroner i fjerde kvartal, mot tidligere estimat på 20-40 millioner kroner.Salgsvolum ses nå på totalt 30.000 tonn i fjerde kvartal, mot tidligere estimat på 37.000 tonn.Som følge av de biologiske produksjonsforholdene i Chile, er forventede salgsvolumer for 2009 usikre, heter det, men selskapet endrer foreløpig ikke sine salgsestimater for 2009.Videre har store svingninger i valutakurser i tiden da EWOS' har sesongmessig høye salgsvolumer hatt en negativ effekten på EWOS' resultat og marginer i fjerde kvartal på rundt 30 millioner kroner.Til tross for at ILA og endring i valutakurser påvirker resultatene i fjerde kvartal og for året 2008 betydelig, ønsker Cermaq å understreke at gruppen fremdeles oppfyller sine finansielle lånevilkår når standard beregningsmetode for disse benyttes, går det videre frem.