Russland struper gassen til kontinentet

Land i Europa melder nå at de kun mottar 10 prosent av den vanlige mengden gass de pleier å få fra Russland.

En arbeider på et Gazprom-anlegg - Foto: Scanpix

Energiselskapet OMV, som har hovedsete i Østerrike, melder nå om vesentlige kutt i leveransene av russisk gass til sitt knutepunkt i Baumgarten.Knutepunktet mottar nå bare 10 prosent av normalt nivå, melder Bloomberg News tirsdag.Selskapets kunder i Østerrike skal så langt ikke være berørt.Det har nylig oppstått en konflikt rundt gassleveransen fra Russland til og gjennom Ukraina.Leveransene av russisk gass via Ukraina til Bulgaria, Tyrkia, Hellas og Makedonia skal ha stanset helt opp.