Satser på norsk teknologi

PSI Group forteller om avtale med et ledende internasjonalt sikkerhetsselskap.

Foto: iStockPhoto

PSI Groups datterselskap SQS har inngått en leveranseavtale på 500 sikkerhetsvesker til det som beskrives som et ledende internasjonalt sikkerhetsselskap.Avtalen omfatter også servicekontrakter og opsjon for levering av ytterligere 500 vesker. Det kommer ikke frem hva dette betyr økonomisk.PSI-aksjen stiger 1,67 prosent.