Shortselgere har flyttet seg lite mellom sektorer, viser tall for perioden som sluttet 31. desember, ifølge 247wallst.com. Det som var påfallende, var derimot forflyttningen over mot de store selskapene, som om det var et kollektivt veddemål på en grusom utvikling for den amerikanske økonomien.Short-interessen i General Electric steg med 46 prosent til 155 millioner aksjer, Pfizer steg 29 prosent til 76 millioner aksjer, mens shortinteressen i Halliburton steg 33 prosent til 37,4 millioner aksjer. Shortere flyttet seg også inn i AT&T, IBM og verden største selskap, Exxon Mobil. Interessen steg henholdsvis med 20 prosent, 17 prosent og 14 prosent for selskapene. Andre selskaper shorterne jakter på er Intel, Microsoft og Cisco.Shortinteressen i Amazon, som har falt som en stein, falt med 11 prosent til 32,3 millioner aksjer, mens Yahoo!-aksjen mistet 12 prosent av sin shortinteresse til 36 millioner aksjer.Tallene stammer fra Nasdaq og New York Stock Exchange.
Shortsalg
"Shortsalg" av verdipapirer er et salg hvor selgeren ikke eier verdipapiret han selger på tidspunktet for inngåelsen av avtalen om salg. "Dekket shortsalg" er et salg hvor selgeren ikke eier verdipapiret som han forplikter seg til å overføre til kjøperen, men han har tilgang til det på det tidspunkt avtale om salg inngås.Ved short-salg av aksjer tjener du på kursfall.