TeleComputing har utvidet omfanget av samarbeidet med BW Offshore og inngått ny avtale med Eiendomsfinans.Det utvidede samarbeidet med BW Offshore innebærer at TeleComputing får sentralt driftsansvar for brukere og firmakritiske applikasjoner i det heleide datterselskapet APL.Avtalen med Eiendomsfinans, som er på fem år med en initial verdi på seks millioner kroner, betyr at TeleComputing vil levere en komplett, sentralisert driftsløsning til alle ansatte.