Svenske Com Hem AB har fornyet og utvidet sin IT-driftsavtale med TeleComputing. Avtalen innebærer at TeleComputing får ansvaret for selskapets IT-drift og tilhørende IT On Demand tjenester basert på TeleComputings sentraliserte leveranseplattform, samt Onsite support, applikasjonsdrift og helpdesk.Avtalen er treårig og har en verdi på 40 millioner svenske kroner.