Aker Solutions har fornyet en kontrakt med BP for undervanns servicetjenester på BPs eiendeler vest for Shetland. Kontrakten går over tre år med opsjon på to ettårsutvidelser, ifølge en melding fra Aker Solutions.Total verdi over femårsperioden oppgis å kunne nå 25 millioner britiske pund, og gir også adgang til å arbeide på andre av BPs eiendeler på britisk sokkel, sier Aker Solutions.