Solenergi-selskap venter prisfall

Solarworld venter prisfall på moduler.

Foto: BP.com

Solarworld venter at prisene på moduler faller mer enn 10 prosent i 2009 og 2010, skriver TDN Finans. Et slikt prisfall vil da presse marginene til selskapet.Konsernsjefen i Solarworld, Frank Asbeck, venter en økning i produksjonen av solceller, noe som da vil føre til det overnevnte prisfallet. Solarworld venter et årlig fall i marginene med to prosentpoeng for 2009 og 2010, fra dagens nivå på 32 prosent før finanskostnader og skatt.Selskapet vil doble sitt forsknings- og utviklingsbudsjett til nære 400 millioner kroner, og venter en vekstrate på 25-30 prosent per år.