Stokker om på aksjene i Ignis

Storaksjonær flytter på 1.500.000 aksjer i teknologiselskapet Ignis.

1

Vega H AS, der Liv H. Høgseth er eneaksjonær og styreleder, har i dag solgt 1.500.000 aksjer i Ignis, tilsvarende 4,99 prosent av aksjene i selskapet. Transaksjonen skjedde til en kurs på tre kroner pr. aksje.Ny beholdning er 0 aksjer.LHH AS, der Liv H. Høgseth er eneaksjonær og styreleder, har i dag kjøpt 1.500.000 aksjer i Ignis, tilsvarende 4,99 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene ble kjøpt for tre kroner stykket. Ny beholdning er 1.500.000 aksjer.Vega H AS og LHH AS er nærstående til Liv H. Høgseths ektefelle, Bjørnar Høgseth. Bjørnar Høgseth eier 1.015.000 aksjer i Ignis, tilsvarende 3,38 prosent av aksjene i selskapet.