Storaksjonær på farten

Nordisk Industriutvikling øker sin eierandel i Int. Gold Exploration.

Nordisk Industriutvikling AS har konvertert sin andel i det konvertible lånet i Int. Gold Exploration i sin helhet til aksjer. Transaksjonen har økt Nordisk Industriutviklings beholdning fra 1.448.000 aksjer til 5.848.000 aksjer.Adm. direktør Uta Stoltenberg i Nordisk Industriutvikling AS er styremedlem i Int. Gold Exploration.