StatoilHydro har funnet olje i to brønner i Norskehavet. De ligger om lag 17 kilometer nord-nordøst for Nornefeltet. Det er snakk om en 110 meter oljekolonne hvor de utvinnbare ressursene er beregnet til 4-8 millioner kubikkmeter olje. Ingen av brønnen er produksjonstestet.Samtidig har StatoilHydro avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn 25 kilometer nordøst for Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Denne brønnen var tørr.