Traderne herjet på Oslo Børs

- Historisk sett har privatpersoner aldri tidligere gjort så mange handler i en desember måned, forteller Anders Skar i Nordnet Bank.

Anders Skar, daglig leder Nordnet - Foto: Selskapet

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 550.231 transaksjoner og handelsvolumet endte på 28,5 milliarder kroner i desember.Internettmeglerne stod for 23,76 prosent av antall transaksjoner og 15,02 prosent av volumet på Oslo Børs i desember.-Sammenlignet med desember i fjor, som da var tidenes mest aktive desember måned blant privatpersoner, ser vi en økning i antall transaksjoner på hele 86,38 prosent. Historisk sett har privatpersoner aldri tidligere gjort så mange handler i en desember måned, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.-Vi ser en reduksjon i antall transaksjoner på 27,1 prosent sammenlignet med november, og dette skyldes nok en kombinasjon av generelt lavere aktivitet på Oslo Børs, færre handelsdager i desember og juleferie. Til tross for dette ligger aktivitetsnivået blant privatpersoner i desember over snittet for 2008. Mye av aktiviteten skyldes igjen de ekstreme svingningene og generell høy aktivitet blant de aktive traderne, avslutter Skar.