Yara tjent med Ukraina-konflikt

Norges fjerde største selskap i markedsverdi stiger på nytt fra øst.

Adm. dir. i Yara - Jørgen Ole Haslestad - Foto: Selskapet

Yara-aksjen er opp 3,38 prosent til 160,50 kroner, noe som gjør at aksjen er opp hele 7,9 prosent den seneste uken.- Jeg tror ikke konflikten blir veldig langvarig, men i dag er veldig mye av kapasiteten i Ukraina stengt og blir konflikten langvarig vil det definitivt være prisdrivende, sier Hans Erik Jacobsen i First Securities til TDN Finans. - Vi ser prisene stiger på kort sikt, men det som er avgjørende på lang sikt er det nye prisregimet ukrainske produsenter får i forhold til det vestlige produsenter må betale, noe som er avhengig av hva Gazprom og Ukraina forhandler seg frem til, fortsetter han.10 prosent får høyere kostnaderDa Ukraina er en av verdens aller største eksportører av urea, vil de høyere gassprisene selskapet må betale fremover være positivt for Yara-aksjen.Ukraina eksporterer drøye 300.000 tonn urea per måned, eller rundt 10 prosent av den totale uraehandelen i verden.- Ukraina og Romania er nå de to svingprodusentene og de har foreløpig lavere gasspriser enn i Vest-Europa. På den andre siden er anleggene i de to landene veldig lite energieffektive. Ukraina er svingprodusent og hvis gassprisen blir for høy i forhold til eksportprisen de får for urea så vil produksjonskapasitet kunne bli permanent stengt, sier First-analytikeren.