Golden Ocean stuper på melding

Bulkrederiet Golden Ocean kan bli tvunget til å hente inn ny kapital fra John Fredriksen & co. Aksjen stuper. (Oppdatert 09:29)

John Fredriksen. Foto: Scanpix
Børs

John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean opplyser at kjøperen av panamax-en M/V Bellflower ikke klarer å betale den avtalte prisen på 76 millioner dollar. Golden Ocean har samtidig erklært kjøpsopsjonen på skipet til strikepris 21,3 millioner dolar.Styret i Golden Ocean har vurdert alternativer som å forfølge både kjøperen og kjøperens eiere juridisk.Kjøperen har tilbudt seg å betale 50 millioner dollar for skipet.Flere inngåtte salgsavtaler er ikke mulig å gjennomføre som følge av at kjøperne enten ikke kan betale for seg eller at kunder som skulle leie fartøyene på lange kontrakter ikke lenger er i stand til å gjøre opp for seg. Dette presser likviditeten.Som følge av at Golden Ocean er i brudd på to kontrakter, kan selskapet bli tvunget til å hente inn ny kapital. John Fredriksen kan være villig til å bidra, på visse vilkår. Hovedvilkåret er at selskapet kan bli enige om akseptable endringer i lånedokumentasjon med bankene og eierne.Et av forhandlingspunktene med bankene er behovet for å finansiere 12 skip som foreløpig ikke har finansiering.Aksjen stuper 21,3 prosent til 5,24 kroner.Her er hele meldingen

Nyheter
Børs