Hva er PPI?

Forklaring på makrotallet.

Børs

Producer Price Indeksen måler endringer i salgsprisen på varer og tjenester. PPI er regnet som et tidlig inflasjonsmål. En høyere PPI, gjerne kombinert med høye inflasjonstall, vil påvirke sentralbanken til å heve styringsrenten. En fallende PPI kan være et tegn på en svekket økonomi.PPI har en moderat innvirkning på markedet.

Nyheter
Børs