Konkurs-kandidat på all time low

Petromena fortsetter å stupe da selskapet ikke klarer å bygge opp tillit.

CEO i Petromena, Lars Moldestad - Foto: Finansavisen
Børs

Petromena-aksjen handles i skrivende stund på 69 øre, og er da opp 1 øre fra all time low. Det har vært omfattende rykter og nyheter rundt Petromena, og selskapets gjeld.Rigg 1,2 og 3Petromena har tre rigger under bygging ved samme verft. Selskapet mangler 100 millioner dollar i finansiering på rigg 1, og 300 millioner dollar per rigg på 2 og 3. Totalt mangler da selskapet 4,9 milliarder kroner for å fullføre de tre riggene, ifølge Nordea-analytiker Lars Kirkeby.- Det er stor usikkerhet rundt bankfinansieringen til selskapet. De trenger ytterligere 100 millioner dollar for å bli ferdig med rigg 1, en rigg som allerede er utsatt fra januar til april. Det var tidligere opplyst at Lloyds hadde godkjent totalt 600 millioner dollar i finansiering til selskapets tre rigger. Ifølge en tidligere oppdatering fra selskapet har Lloyds endret dette til finansiering av 200 millioner dollar for rigg 1, fortalte Kirkeby HegnarOnline i går.Kirkeby er en av de få analytikerne som følger Petromena.Usikkerhet Lørdag publiserte Finansavisen en artikkel som omtalte en mulig konkurs i Petromena, som "den dyreste noensinne i Norge", og viste til kilder som mente aksjonærverdiene var erodert bort. Dagens Næringsliv kjøret en lignende sak mandag.Mandag kom Petromena med en børsmelding som svar på tiltale:"Det vises til artikler i Finansavisen lørdag 14.februar 2009 og DN mandag 16.februar 2009. Selskapet vil presisere at man ikke er i brudd med hverken avtaler mot verft eller låneavtaler. Selskapet har også likviditet til å dekke rentekostnader på obligasjonslån med forfall i februar. Vedrørende pågående refinansiering og total kapitalbehov vises det til børsmelding av 19.desember 2008. Forøvring legger selskapet frem sine kvartalsstall torsdag 19.februar 2009 og vil i den sammenheng gi en presentasjon av status", het det i meldingen.

Nyheter
Børs