Norges Bank trekker ut dollar

Norges Bank veksler inn dollar.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Scanpix
Børs

Norges Bank vekslet i dag 5,5 milliarder dollar mot norske kroner på spottkurs USDNOK 6,8.Laveste tildelingspris er 230, høyeste 270 og veid gjennomsnitt er 247,8.Tilføring av likviditet De instrumenter Norges Bank benytter i sine transaksjoner med norske banker for å påvirke likviditeten i banksystemet som et ledd i gjennomføringen av pengepolitikken. Disse omfatter folioinnskudd, dagslån, F-innskudd, F-lån og gjenkjøpsavtaler.

Nyheter
Næringsliv