Petromena mangler 4,9 milliarder

Petromena stiger på melding i dag, men mangler fortsatt milliarder i finansiering.

CEO i Petromena, Lars Moldestad - Foto: Finansavisen
Børs

Kriserammede Petromena har inngått en avtale om at avdragsbetaling på 105 millioner dollar til Jurong-verftet utsettes. Samtidig har selskapet fått en foreløpig avtale om finansiering fra Lloyds på 200 millioner dollar på visse vilkår. Selskaper jobber nå med andre banker og håper på 100 millioner dollar i finansiering, heter det i en melding fra selskapet i dag.- Det er godt nytt for selskapet, angående utbetalingen til Jurong-verftet. Før reforhandlingen, så kunne Jurong i prinsippet slått selskapet konkurs, sier senioranalytiker på kredittobligasjoner Lars Kirkeby i Nordea Markets til HegnarOnline.Petromena har tre rigger under bygging ved samme verft. Selskapet mangler 100 millioner dollar i finansiering på rigg 1, og 300 millioner dollar per rigg på 2 og 3. Totalt mangler da selskapet 4,9 milliarder kroner for å fullføre de tre riggene.- Det er stor usikkerhet rundt bankfinansieringen til selskapet. De trenger ytterligere 100 millioner dollar for å bli ferdig med rigg 1, en rigg som allerede er utsatt fra januar til april. Det var tidligere opplyst at Lloyds hadde godkjent totalt 600 millioner dollar i finansiering til selskapets tre rigger. Ifølge en tidligere oppdatering fra selskapet har Lloyds endret dette til finansiering av 200 millioner dollar for rigg 1, forteller Kirkeby.Usikkerhet Lørdag publiserte Finansavisen en artikkel som omtalte en mulig konkurs i Petromena, som "den dyreste noensinne i Norge", og viste til kilder som mente aksjonærverdiene var erodert bort. Dagens Næringsliv kjøret en lignende sak mandag.Mandag kom Petromena med en børsmelding som svar på tiltale:"Det vises til artikler i Finansavisen lørdag 14.februar 2009 og DN mandag 16.februar 2009. Selskapet vil presisere at man ikke er i brudd med hverken avtaler mot verft eller låneavtaler. Selskapet har også likviditet til å dekke rentekostnader på obligasjonslån med forfall i februar. Vedrørende pågående refinansiering og total kapitalbehov vises det til børsmelding av 19.desember 2008. Forøvring legger selskapet frem sine kvartalsstall torsdag 19.februar 2009 og vil i den sammenheng gi en presentasjon av status", het det i meldingen.

Nyheter
Børs