- Stort kommersielt gjennombrudd

NattoPharma inngår global avtale med Danisco.

Foto: Scanpix
Børs

Ifølge en melding har NattoPharma inngått langsiktige distribusjons-, markedsførings- og lisensavtaler med det verdensledende selskapet Danisco.Danisco blir NattoPharmas eksklusive partner i markedsføring og salg av det naturlige vitamin K2 produktet MenaQ7® til den globale næringsmiddelindustrien.- Avtalen med Danisco er et stort kommersielt gjennombrudd for NattoPharma, sier Thomas Christensen, CEO i NattoPharma.Avtalen inkluderer ikke distribusjon i Norge, der NattoPharma selv vil markedsføre produktet direkte til næringsmiddelprodusenter.Partene er enige om ikke å offentliggjøre ytterligere detaljer i avtalen.

Nyheter
Børs