Sykdomsproblemer preger Cermaq

Cermaq presenterer tall for fjerde kvartal 2008.

Børs

Ifølge en melding rapporterer Cermaq en negativ EBIT før verdijustering av biomasse på 35 millioner kroner for fjerde kvartal, sammenlignet med 115 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans var det ventet et driftsresultat før biomassejusteringer på -0,2 millioner kroner.Cermaqs driftsinntekter var 3 053,9 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 2 221,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Ventet omsetning var på 2.511 millioner kroner.Driftsresultatet ble -68 millioner kroner, mot 61 millioner.- Sykdomssituasjonen for atlantisk laks i Chile i fjerde kvartal ble verre enn ventet, og har påført Mainstream Chile betydelige tap. Tapene vil fortsette i første kvartal i år, og vi forventer et negativt resultat fra Mainstream Chile også i 2009. Nytt regelverk og bedrede metoder og rutiner vil føre til en bedre sanitærsituasjon i chilensk lakseoppdrett fremover, men det vil ta lang tid å bygge opp produksjonen igjen. Vi vil være forsiktige og ikke øke volumet av atlantisk laks før vi har større sikkerhet for de sanitære forholdene, sier konsernsjef Geir Isaksen.Her er rapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs