Viktige nøkkeltall fra UK

Ferske nøkkeltall viser utviklingen i konsumprisindeksen og inflasjonen i Storbritannia.

Foto: Scanpix
Børs

Fersle tall viser at den harmoniserte konsumprisindeksen i Storbritannia falt 0,7 prosent på månedsbasis i januar. På årsbasis steg derimot prisene med 3,0 prosent. Analytikerstanden ventet at indeksen skulle falle 1,0 prosent på månedsbasis og stige 2,7 prosent på årsbasis.Den generelle konsumprisindeksen (RPI) falt 1,3 prosent på månedsbasis og steg 0,1 prosent på årsbasis. Her ventet analytikerstanden en nedgang på 1,4 prosent på månedsbasis og uendret veksttakt på årsbasis.Kjerneinflasjonen steg 1,3 prosent på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 1,0 prosent.

Nyheter
Børs