Acta-toppene får opsjoner

Acta-toppene Simen Mørdre, Christian Tunge, Geir Inge Solberg, Robert Corfield Aakre, Stein Morten Bjelland og Jostein Viken tildeles opsjoner.

Konsernsjef Acta. Foto: Finansavisen
Børs

Styret i Acta Holding ASA har i styremøte 23. mars 2009 tildelt opsjoner i henhold til et femårig opsjonsprogram, med tildeling av inntil en million aksjeopsjoner i hvert av årene 2008, 2009 og 2010.Styret har handlefrihet i forhold til vedtak gitt av ordinær eneralforsamling 29. mars 2007 og av ordinær generalforsamling 30. april 2008 til å inngå opsjonskontrakter på de vilkår som fremgår avvedtaket.Opsjonsprogrammet gjelder for Simen Mørdre, Christian Tunge, Geir Inge Solberg, Robert Corfield Aakre, Stein Morten Bjelland og Jostein Viken.Styret vil bestemme fordelingsnøkkelen for 2010 på et seneretidspunkt.Hver enkelt skal tildeles det antall opsjoner som står ovenfor på tildelingsdatoen, som er 23. mars 2009.Innløsningskursen for tildelte opsjoner i 2009 er 105 prosent av aksjens gjennomsnittspris i markedet i tre dager etter 4. kvartalsresultatet for 2008 ble presenterert av selskapet i form av melding til Oslo Børs (basert på perioden 11.-13. februar 2009). Aksjens gjennomsnittspris i denne perioden var 1,97 kroner og innløsningskursen for opsjonene blir dermed 2,07 kroner. Innløsningskursen skal imidlertid reduseres med utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt.Her finner du flere detaljerMandag endte Acta-aksjen på 1,39 kroner.

Nyheter
Børs