Aker Seafoods tar opp likviditetslån

Låneopptaket skyldes likviditetsutfordringer som følge av høy aktivitet og stort varelager.

Yngve Myhre - Foto: Finansavisen
Børs

Aker Seafoods låner ytterligere inntil 75 millioner kroner av sjømatselskapets hovedaksjonær Aker ASA, går det frem av en melding.Låneopptaket skyldes likviditetsutfordringer som følge av høy aktivitet og stort varelager.Lånet, som er etablert på markedsmessige vilkår, har en løpetid på 90 dager og rente 400 punkter p.a over 3M-NIBOR. Aker Seafoods' samlede gjeld og trekkrammer til Aker utgjør etter dette totalt 113 millioner kroner. Gjelden er sikret gjennom pant i vesentlige eiendeler.Før det siste låneopptaket, har Aker Seafoods en rentebærende gjeld på om lag 1,5 milliarder kroner. Aker har stilt som krav for det nye lånet at Aker Seafoods etablerer en helhetlig refinansieringsplan som inkluderer gjeldsreduksjon og kapitalinnskudd. På visse vilkår er Aker innstilt på å delta i en eventuell emisjon med sin forholdsmessige andel.Aker Seafoods har så langt i år oppnådd salgsvekst og forbedrede resultater sammenlignet med de tre siste kvartalene i fjor. Likviditetssituasjonen er derimot utfordrende. Med høy aktivitet i vintersesongen, øker behovet for arbeidskapital og mye kapital blir bundet opp i stort varelager av frossen fisk og ferdigvarer.- Vi har drøftet situasjonen med selskapets største eier. For Aker er det utelukket å bidra med egenkapital uten at det skjer en vesentlig reduksjon i Aker Seafoods' gjeld. Dette har vi forståelse for. Selv om selskapets drift viser klar bedring i første kvartal 2009, er gjelden fortsatt stor, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods, ifølge meldingen.- Likviditetssituasjonen er løst på kort sikt, men vi arbeider med å finne en langsiktig løsning som bygger et sterkere finansielt fundament for Aker Seafoods. Dette arbeidet er i gang, og vi gir mer informasjon så snart det er noe konkret å melde, fortsetter Myhre.

Nyheter
Børs