Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om kraftig aksjekjøp, mulig bunnotering, vinneraksje og oppkjøpskandidat. Her er dagens aksjetips.

Børs

I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Telenor (34,75) - stort innsidekjøp taler for at aksjen er nær en bunn. Ferd Invest meldte i går om et aksjekjøp på 14 millioner kroner i Telenor, noe som øker den samlede beholdningen med 17 prosent. Ferd Invest er primærinnsider i Telenor. Empiri viser at det som regel lønner seg å sitte på samme side av bordet som innsiderne når de vedder tungt på kursoppgang. Vi tolker derfor gårsdagens kraftige innsidekjøp klart positivt. Fundamentalt mener vi nedsiden er begrenset i Telenor selv om selskapet taper eierandelen i Vimpelcom fullstendig samtidig som oppsiden er betydelig.• Q-Free (12,25) - vinnerselskap i spennende bransje. Q-Free er en ledende leverandør av elektronisk bompengebetaling. Vi slapp tidligere i uken en analyse av selskapet som konkluderer med kjøp og et konservativt satt 6-måneders kursmål på 16. Opp dit er det 31 prosent noe som bør være mer enn nok til å forsvare en inntreden i aksjen. Videre er selskapet en oppkjøpskandidat. Største aksjonær er en konkurrent, Kapsch Trafficom, som sikret seg 20 prosent av aksjene tidligere i vinter.

Nyheter
Børs