Analytiker spår kursras!

Ta pengene og løp, ser ut til å være budskapet fra analytiker Anders R. Karlsen i Nordea Markets når det gjelder BW Gas-aksjen.

Foto: iStockphoto
Børs

Analytiker Anders R. Karlsen i Nordea Markets dumper 12 måneders kursmål på BW Gas fra 2,20 til 0,9 dollar (fra 14,90 til 5,70 kroner). Salgsanbefalingen opprettholdes.Karlsen slår fast at deltakelsen i selskapets emisjon, som ventet, var begrenset.Når de nye aksjene er registert 30. mars eller etter denne datoen, vil World Nordics eierskap være på 90,2 prosent, gitt at selskapet ikke har kjøpt eller brukt tegningsretter. I henhold til regelverket på Bermuda er ikke World Nordic pliktig å komme med noe bud på de resterende aksjene. Det kan heller ikke de eksisterende aksjonærene kreve.BW Gas er sist omsatt for 18 kroner, ned 6,3 prosent. Det gir en potensiell nedside på 68 prosent!

Nyheter
Næringsliv