Anbefaler to superaksjer

To børsnoterte selskaper beskrives som superaksjer. Oversikten får du her.

Børs

I den siste utgaven av ØR får kun to aksjer innpass i det som kalles "Økonomisk Rapports superportefølje". Superporteføljen består av de aksjene som er hyppigst anbefalt, eller høyest vektet, av ekspertene i ØRs aksjekonkurranse.Kjøpsanbefalingene:

  • OrklaOrkla
  • TelenorTelenor

Nyheter
Børs