Begynner snart å kjøpe råtne lån i USA

USA vil med det snart legge fram en etterlengtet plan for fjerning av råtne lån fra bankenes regnskaper

Børs

Planen, som er et viktig ledd i regjeringens kamp mot finanskrisen, kan bli lagt fram så tidlig som mandag, skrev avisene Wall Street Journal og New York Times lørdag. President Barack Obama og hans regjering vil opprette en egen enhet som skal kjøpe opp og forvalte råtne lån.- Ifølge planen skal arbeidet ledes av USAs sentralbank Federal Reserve og det statlige garantiinstituttet for forsikringsbransjen Federal Deposit Insurance Corporation. Hensikten er å sikre en best mulig utnyttelse av statlig krisehjelp, skrev nyhetsbyrået AP.- Obama-regjeringen vil foreløpig bidra til arbeidet med mellom 75 og 100 milliarder dollar (478,5 til 638 milliarder kroner) i ny kapital. Men dette beløpet kan bli utvidet, het det på Wall Street Journals nettsider.

Nyheter
Børs