Borgestad med kontrakt

Borgestad har inngått byggekontrakt med Erbud.

Børs

Borgestad har nå inngått byggekontrakt med Erbud S.A., som har sitt hovedkontor i Warszawa, går det frem av en melding. Selskapet er polsk/tysk eiet og notert på Warszawa børsen.Den totale kontraktssummen lyder på PLN 186,5 millioner.I meldingen går det frem følgende:Fremdriften for byggingen av kjøpesenteret går som planlagt med beregnet ferdigstillelse ultimo 2010. Per dato er man i sluttforhandlinger med/har signert leiekontrakter på ca. 70 prosent av arealet.

Nyheter
Børs