Dette må du vite om bear- og bullfondene

Da fondene ikke er aksjer, er det noen aspekter du som investor må vite om Xact Derivat Bear og Bull.

Xact Derivat Bear - et fond som tjener på at børsen faller - Foto: Scanpix
Børs

Xact Derivat Bear og Bull er spesialfond med gearing/brekkstang-effekt. Fondene, forvaltet av Handelsbanken, gir en avkastning cirka to ganger så mye som forandringen i OBX-indeksen på daglig basis (bear stiger på børsfall, bull stiger på børsoppgang). Fondet er en ETF ("Exchange Traded Fund"), som handles via Oslo Børs som en aksje.Ifølge Christian Dahl i Handelsbanken omsetter totalt begge fondene for omtrent en kvart milliard kroner om dagen. I all hovedsak er det daytradere som handler i disse verdipapirene gjennom diverse nettmeglere.Det er viktig å huske at åpningstidene i opsjonsmarkedet og Oslo Børs ikke er identisk, slik at de 13 første minuttene av handelen og de 10 siste minuttene av handelen ikke blir innbakt i "dagens" kurs. Dette kan medføre en differanse på det prosentmessige utslaget til verdipapirene. Opp- eller nedgangen blir absorbert neste dag i verdipapiret.Faller OBX-indeksen dramatisk i sluttauksjonen, vil dette vises på neste dags endring.DnB NOR Markets tilbyr tilsvarende fond, men med en betydelig lavere omsetning.

Nyheter
Børs