Domstein får låne 70 mill.

Innovasjon Norge låner Domstein ASA 70 milioner kroner.

Børs

Domstein ASA har i dag mottatt tilbud om lån fra Innovasjon Norge på 70 milioner kroner. Formålet med lånet er å styrke konsernets arbeidskapital.Aksjen var ned 3,3 prosent til 1,45 kroner da meldingen kom. Det er ikke omsatt aksjer etter at lånemeldingen ble publisert.

Nyheter
Børs